Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Aktualne novice
Arhiv novic
Splošna stavka 2012
Sklep o stavki
Pravila stavke
Poster STAVKA za tisk
Zakon o visokem šolstvu
Demonstracije 17.11.12
Splošna stavka 23.1.13
Javni poziv 20.1.2014
Novice jesen 2014
Novice
 
   
  Infotag: Novice/Splošna stavka 2012/Pravila stavke
   
 
PRAVILA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI STAVKE1. Pravila o organizaciji in izvedbe stavke Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU urejajo organizirano prekinitev dela zaposlenih za uveljavljanje sindikalnih zahtev in varstvo pravic zaposlenih.

2. Pobudo za stavko lahko dajo posamezni člani, skupina članov, sindikalna enota ter Akcijski odbor. Pobudo lahko naslovijo svojemu sindikalnemu odboru (na ravni oddelkov, fakultet, inštitutov), več sindikalnim odborom, Akcijskemu odboru NSDLU. Akcijski odbor NSDLU lahko da pobudo za splošno stavko delavcev Univerze, lahko pa da pobudo za stavko tudi drugim sindikalnim organizacijam zunaj Univerze.

3. O stavki odločajo s tajnim ali javnim glasovanjem vsi zaposleni v zavodu (univerzi, fakulteti, inštitutu ...). Stavka je izglasovana, če zanjo glasuje več kot polovica zaposlenih v zavodu.
Sklep o začetku stavke sprejme zbor sindikata v zavodu oziroma inštitutu oziroma Akcijski odbor NSDLU.

4. V sklepu o začetku stavke se določijo stavkovne zahteve, obliko ter dan in čas trajanja stavke in stavkovni odbor.

5. Sklep o stavki se vroči najmanj pet dni pred začetkom stavke dekanu fakultete, direktorju inštituta oziroma rektorju.

6. Stavko organizira in vodi stavkovni odbor. Stavkovni odbor vodi predsednik Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU oziroma predsednik sindikata v zavodu.

7. Stavkovni odbor najavlja obliko ter trajanje stavke, oblikuje stavkovne zahteve, določi naslovnika stavkovnih zahtev, vodi pogajanja ter zastopa koristi sindikalnega članstva v pogajanjih.

8. Stavkovni odbor je dolžan poročati članom sindikata o poteku stavke ter preverjati zaupanje članstva. 

9. Stavka se začne na napovedani dan ob uri, določeni v sklepu o stavki. V času stavke morajo biti stavkajoči obvezno navzoči v zavodu in se lahko oddaljijo iz zavoda samo s privolitvijo stavkovnega odbora.

10. Stavkajoči v času stavke ravnajo po navodilih stavkovnega odbora, ne ovirajo ali preprečujejo zaposlenim, ki bi želeli delati, da delajo, sodelujejo na sestankih, ki jih sklicuje stavkovni odbor, dajejo pobude in predloge stavkovnemu odboru, ravnajo tako, da ne ogrožajo skupnih koristi stavkajočih.

11. Med stavko stavkajoči lahko dodatno izražajo svoje zahteve in terjajo od stavkovnega odbora, da jih uresniči.
Stavkajoči med stavko spremljajo in nadzorujejo delo stavkovnega odbora ter lahko zahtevajo, da se ga delno ali povsem zamenja. O zamenjavi celotnega stavkovnega odbora ali njegovega posameznega člana odbora odloča organ, ki je odbor imenoval. Odločitev o zamenjavi celotnega ali posameznega člana stavkovnega odbora je sprejeta z navadno večino glasov.

12. Organiziranje stavke oziroma udeležba v njej pod pogoji, ki jih določajo zakon in ta pravila, ne pomeni kršitve delovne obveznosti in ne sme biti podlaga za začetek postopka za ugotavljanje disciplinske in odškodninske odgovornosti delavca in ne sme imeti za posledico prenehanje delovnega razmerja.

13. Če je stavka organizirana v skladu z zakonom in temi pravili, predstavniki delodajalca ne smejo preprečevati zaposlenim, da bi sodelovali v stavki, ali kakor koli drugače onemogočati izvedbe stavke.

14. Stavka se konča po sklepu organa Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU, ki je sprejel sklep o stavki.

15. Stavkovni odbor lahko imenuje člane stavkovnega nadzora, ki zagotavljajo red med stavko in nepovabljenim preprečujejo vstop v zavod.

16. Člani stavkovnega nadzora imajo pravico preprečiti vse poskuse in dejanja, ki bi lahko ovirali stavkajoče pri uveljavljanju njihovih pravic.

Dopolnjena pravila o organizaciji in izvedbi stavke Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU so bila sprejeta na seji Akcijskega odbora NSDLU 4. aprila 2012.

Doc. dr. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU

   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD