Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Aktualne novice
Arhiv novic
Splošna stavka 2012
Sklep o stavki
Pravila stavke
Poster STAVKA za tisk
Zakon o visokem šolstvu
Demonstracije 17.11.12
Splošna stavka 23.1.13
Javni poziv 20.1.2014
Novice jesen 2014
Novice
 
   
  Infotag: Novice/Splošna stavka 2012/Sklep o stavki
   
 
Sklep o stavkiNeodvisni sindikat delavcev ljubljanske univerze – NSDLU
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

V Ljubljani, 5. aprila 2012


Spoštovani gospod redni profesor dr. Stane Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani
Spoštovani gospod red. prof. dr. Andrej Grafenauer, dekan Akademije za glasbo
Spoštovani gospod red. prof. dr. Miran Zupanič, dekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo
Spoštovani gospod izr. prof. mag. Bojan Gorenec, dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
Spoštovani gospod red. prof. dr. Mihael Jožef Toman, dekan Biotehniške fakultete
Spoštovani gospod red. prof. dr. Dušan Mramor, dekan Ekonomske fakultete
Spošrovani gospod prof. dr. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo
Spošrovani gospod red. prof. dr. Bojko Bučar, dekan Fakultete za družbene vede
Spoštovani gospod prof. dr. Janez Nastran, dekan Fakultete za elektrotehniko
Spoštovani gospod prof. dr. Borut Božič, dekan Fakultete za farmacijo
Spoštovani gospod prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Spoštovani gospod prof. dr. Anton Meden, dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Spoštovani gospod akad. prof. dr. Franc Forstnerič, dekan Fakultete za matematiko in fiziko
Spoštovana gospa izr. prof. dr. Elen Twrdy, dekanja Fakultete za pomorstvo in promet
Spoštovani gospod prof. dr. Nikolaj Zimic, dekan Fakultete za računalništvo in informatiko
Spoštovana gospa prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič, dekanja Fakultete za socialno delo
Spoštovani gospod prof. dr. Jožef Duhovnik, dekan Fakulteta za strojništvo
Spoštovani gospod prof. dr. Milan Žvan, dekan Fakultete za šport
Spoštovana gospa red. prof. dr. Stanka Setnikar Cankar, dekanja Fakultete za upravo
Spoštovani gospod red. prof. dr. Andrej Černe, dekan Filozofske fakultete
Spoštovani gospod prof. dr. Dušan Šuput, dekan Medicinske fakultete
Spoštovani gospod izr. prof. dr. Jakob Likar, dekan Naravoslovnotehniške fakultete
Spoštovani gospod izr. prof. dr. Janez Krek, dekan Pedagoške fakultete
Spoštovani gospod prof. dr. Peter Grilc, dekan Pravne fakultete
Spoštovani gospod izr. prof. dr. Stanko Gerjolj, dekan Teološke fakultete
Spoštovani gospod red. prof. dr. Marjan Kosec, dekan Veterinarske fakulteta
Spoštovani gospod izr. prof. dr. France Sevšek, dekan Zdravstvene fakultete
Spoštovani gospod prof. dr. Oto Luthar, direktor ZRC SAZU

V vednost: Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20-25, 1000 Ljubljana
Spoštovani gospod prof. dr. Žiga Turk, minister, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Akcijski odbor Neodvisnega sindikata delavcev ljubljanske univerze – NSDLU, ki se je na svoji seji 4. aprila 2012 preimenoval v Glavni stavkovni odbor NSDLU, je sprejel

sklep o razglasitvi stavke na Univerzi v Ljubljani in ZRC SAZU 18. aprila leta 2012. Stavka se bo odvijala v okviru splošne stavke javnega sektorja, ki jo je razglasila 28. marca 2012 Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije.

Akcijski odbor NSDLU ugotavlja, da je vlada Republike Slovenije s predlogi ukrepov za uravnoteženje javnih financ in izhodišči za pripravo rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 močno posegla v pravice državljanov. Akcijski odbor NSDLU sodi, da vlada krši z zakoni in predpisi določene in s kolektivnimi pogodbami dogovorjene pravice ter standarde in normative javnih storitev.

Akcijski odbor NSDLU se pridružuje stavkovnim zahtevam Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije:

1. Zahtevamo ohranitev pravic javnih uslužbencev iz veljavnih kolektivnih pogodb.
2. Vlada Republike Slovenije naj umakne nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo.
3. Vlada Republike Slovenije naj ohrani dosežene standarde kakovosti javnih storitev v šolstvu, zdravstvu, socialnem varstvu, raziskovanju in javni upravi.
4. Vlada Republike Slovenije naj enostransko ne odpušča javnih uslužbencev in ne znižuje plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
5. Vlada Republike Slovenije naj ne spreminja enostransko standardov in normativov.

Tem zahtevam Akcijski odbor NSDLU dodaja še naslednjo:

6. Vlada Republike Slovenije naj umakne vse tiste ukrepe, ki še poslabšujejo že tako slab položaj zaposlenih v visokem šolstvu in znanosti in slab položaj visokega šolstva in znanosti nasploh.

Začetek splošne stavke bo v sredo, 18. aprila 2012, ob 6.00. Stavka bo potekala na fakultetah in rektoratu Univerze v Ljubljani ter inštitutih ZRC SAZU, kjer ima NSDLU svoje članstvo. Del stavke se bo izvedel tudi na javnem prostoru v Ljubljani s pričetkom ob 11.55.

Sedež Glavnega stavkovnega odbora NSDLU je na Univerzi v Ljubljani na Kongresnem trgu 12 v Ljubljani.

Doc. dr. Tomaž Sajovic, predsednik NSDLU
                                                                                               

   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD