Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Aktualne novice
Arhiv novic
Splošna stavka 2012
Zakon o visokem šolstvu
Demonstracije 17.11.12
Splošna stavka 23.1.13
Poster STAVKA za tisk
Deklaracija - stavka 2013
Javni poziv 20.1.2014
Novice jesen 2014
Novice
 
   
  Infotag: Novice/Splošna stavka 23.1.13/Deklaracija - stavka 2013
   
 
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA


Sindikati javnega sektorja izhajamo iz:

temeljne pravice delavk in delavcev, da se sindikalno organizirajo z namenom skupnega dogovarjanja z delodajalcem o pravicah iz dela in pogojih dela;
prepričanja, da je dogovorjeno nujno potrebno spoštovati;
legitimne zahteve, da Ustavo, zakone, kolektivne pogodbe in druge dogovore v prvi vrsti spoštujejo javne institucije, na čelu z Vlado, Državnim zborom in Ustavnim sodiščem;
ustavne zaveze, da je Slovenija pravna in socialna država, ki mora v interesu državljank in državljanov in drugih prebivalcev Slovenije vsem zagotavljati dostopne in kvalitetne storitev, ki so pomembne za blaginjo družbe (sociala, zdravstvo, vzgoja in izobraževanje, varnost, visoko šolstvo, kultura, raziskovanje, RTVS, državna uprava);

Sindikati javnega sektorja ostro obsojamo nadaljevanje histeričnega varčevanja in sprejem proračuna za leti 2013 in 2014, ki grobo in enostransko posega v položaj javnih uslužbencev.

Prepričani smo, da je cilj teh ukrepov slabitev javnih služb do te mere, da bodo ustvarjeni pogoji za njihovo privatizacijo in omejeno dostopnost, kar gre na škodo družbe in enakih možnosti vseh. To je v škodo gospodarstva, kateremu sistemi javnega sektorja zagotavljajo določen kadrovski in znanstveni potencial, preko javnih naročil ekonomske priložnosti, pa tudi poslovno okolje, katerega odzivnost, stabilnost in privlačnost se s krčenjem javnega sektorja zagotovo ne povečuje.

Socialni dialog v zadnjem letu ni dobil domovinske pravice. Bil je izgnan iz domovine, domovinsko pravico pa so namesto njega dobili enostranski posegi v kolektivne pogodbe in pravice javnih uslužbencev ter kršitve drugih dogovorov s sindikati. In to kljub temu, da je bilo v socialnem dialogu, v sicer trdih pogajanjih, vse doslej vedno mogoče najti še sprejemljive rešitve. Tako smo se tudi ob sprejemanju Zakona za uravnoteženje javnih financ v povezavi z drugimi dogovori z Vladno stranjo dogovorili o ukrepih na področju plač in drugih prejemkov za leti 2013 in 2014 in o elementih, ki ključno vplivajo na maso plač v javnem sektorju.

Proračun za leti 2013 in 2014 je bil sprejet brez dialoga s sindikati o masi za plače in drugih prejemkov odstopa od dogovorjenega in za sindikate javnega sektorja zato ni sprejemljiv. Socialni dialog je mrtev, kot še nikoli doslej. Vladni pogajalci se pogajanj udeležujejo brez kakršnega koli mandata in se sprenevedajo glede razumevanja vsebin, ki so bile vedno usklajevane v socialnem dialogu

S stavko in s tem shodom torej zahtevamo:

pogajanja o masi za plače v javnem sektorju;
spoštovanje dogovorjenega glede zmanjševanja števila javnih uslužbencev in s tem preprečitev prekomernega zmanjševanja delovnih mest;
spoštovanje sklenjenih dogovorov in odpravo kršitev le-teh;
utrditev socialne države;
ohranitev obsega in kakovosti vseh javnih storitev in s tem njihove dostopnosti.

Naj bosta ta stavka in ta shod jasno sporočilo, da javni uslužbenci kot delavci ne bodo več trpeli  enostranskih posegov v svoje pravice in da javni uslužbenci kot državljani ne bodo več trpeli razvrednotenja socialne države! V kolikor pogajanja o stavkovnih zahtevah ne bodo stekla in v kolikor ne bo napredka pri reševanju stavkovnih zahtev, bomo sindikati s stavkovnimi aktivnostmi nadaljevali in po potrebi tudi stopnjevali.


Janez Posedi
Za koordinacijo stavkovnih odborov

   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD