Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Temeljna načela NSDLU
Zgodovina in dosežki
Vodstvo NSDLU
Akcijski odbor NSDLU
NSDLU
 
   
  Infotag: Vse o sindikatu/Temeljna načela NSDLU
   
  Temeljna načela in cilji sindikata so naslednji:
- medsebojna solidarnost in spoštovanje dostojanstva vseh zaposlenih - ne glede na spol, vrsto poklica in stopnjo izobrazbe;

- kakovostno visokošolsko izobraževanje in raziskovalna dejavnost kot temeljna javna dobrina;

- krepitev zavesti, da je ustvarjanje znanja neločljivo povezano s sodelovanjem vseh zaposlenih: visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih sodelavcev ter upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja;

- strokovna avtonomija visokošolskih učiteljev in raziskovalcev;

- politična neodvisnost;

- vplivanje na oblikovanje politike v visokem šolstvu in znanosti;

- povečanje sredstev za visoko šolstvo in znanost;

- plače, ki bodo primerljive z družbeno vlogo vseh zaposlenih v visokem šolstvu in znanosti – tudi upravno-administrativnega in strokovno-tehničnega osebja;

- ustrezne delovne razmere, ki bodo spodbujale h kakovosti visokošolskega izobraževanja in raziskovanja ter človeških odnosov med zaposlenimi;

- socialno partnerstvo in kolektivno dogovarjanje;

- stalno strokovno izpopolnjevanje in napredovanje vseh zaposlenih;

- skrb za pravno varnost zaposlenih;

- skrb za cenejše preživljanje prostega časa (kulturne prireditve, rekreacija) in dopustov zaposlenih (letovanja).
   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD