Kontakt

Kazalo
 
  Domov|Novice|Pogledi|Vse o sindikatu|Ugodnosti članov|Pravna pomoč|Povezave|Predpisi NSDLU|Pišite nam|Peticije  
 
 
Temeljna načela NSDLU
Zgodovina in dosežki
Vodstvo NSDLU
Akcijski odbor NSDLU
NSDLU
 
   
  Infotag: Vse o sindikatu/Zgodovina in dosežki
   
  Zgodovina in dosežki
Zgodovina

1990 -
Ustanovitev sindikata.
1994 - Pridobitev reprezentativnosti na Univerzi v Ljubljani.
1999 - Pridobitev reprezentativnosti v dejavnosti višješolsko, visokošolsko in univerzitetno izobraževanje v Republiki Sloveniji.
2002 - Članstvo v Koordinaciji negospodarskih sindikatov.
2006 - Članstvo v Konfederaciji sindikatov v javnem sektorju.

NSDLU podpisuje kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanje ter sodeluje v Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj in Senatu Univerze v Ljubljani.


Dosežki

1998 - Dogovor Vlade RS, univerz in sindikatov v visokem šolstvu in znanosti.
Preoblikovanju plačnega sistema v smeri primerljivosti plač habilitiranih zaposlenih v visokem šolstvu in na raziskovalnih inštitutih s plačami drugih vrhunsko kvalificiranih poklicev (npr. sodniki) ter ustrezno vrednotenje plač tudi drugih zaposlenih v visokem šolstvu in znanosti.
1999 - Zakon o visokem šolstvu. V senat so lahko izvoljeni vsi visokošolski učitelji; Ustanovljen je akademski zbor kot predstavniško telo vseh visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev; lektorji postanejo visokošolski učitelji, bibliotekarji pa visokošolski sodelavci.
2000 in 2002 - Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Aneksa zagotovljata primerljivo povečanje plač vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju in znanosti. evanju in znanosti.
   

Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske univerze

Kongresni trg 12, Ljubljana
telefon 01.2418.554
email sindikat@nsdlu.si

 
 
 
   
 
 
 
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, Kongresni trg 12, Ljubljana, telefon 01.2418.554, design&development LSD